Thaiyavas Pavilion and Studio

Nakhon Pathom, Thailand

2022